Beroepen

Thema Beroepen leren in het Nederlands

Leer kinderen makkelijk en snel 13 woorden van het thema Beroepen met onze app

Beroepen oefenen

Inhoud van het thema Beroepen

Wat wil jij later worden? Leer alle beroepen! Leer 13 nieuwe woorden met leuke spelletjes!

 • de postbode
 • de kok
 • de chauffeur
 • de ijscoman
 • de goochelaar
 • de kapitein
 • de zuster
 • de muzikant
 • de ober
 • de schilder
 • de soldaat
 • de tandarts
 • de timmerman

Thema Beroepen leren in een andere taal

Probeer het zeven dagen gratis uit

De app Talen leren met Emma in de klas gebruiken?

Direct bestellen

Nederlands leren met de app Talen leren met Emma

Thema Beroepen is één van de 46 thema's van de app Talen leren met Emma. Met deze app leren kinderen Nederlands en zeven andere talen. Met spelletjes vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat. Begeleiders nemen via app toetsen af om het niveau vast te stellen en de voortgang te volgen. Toetsresultaten zijn in te zien via de app en het portaal.

Praktische tips bij het thema Beroepen

In de app kunnen kinderen oefenen met het thema "Beroepen" om nieuwe woorden te leren. Het is echter ook belangrijk dat zij deze woorden in andere activiteiten gebruiken om ze beter te onthouden.
Hieronder hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet:

 • Wat wil jij later worden? Maak er een tekening bij!
 • Ga naar buiten en kijk om je heen. Welke beroepen zie je? Je kunt ernaar vragen bij iemand als je niet weet.
 • Speel een rollenspel!

Beroepen Voorstelling

Met de voorstelling maakt een kind voor het eerst kennis met de nieuwe woorden. De eenvoudige bediening maakt deze activiteit geschikt voor kinderen van 2 jaar en ouder. De woorden worden op een aantrekkelijke visuele manier gepresenteerd. De app spreekt het getoonde woord uit waarna het kind het woord herhaald.

Met deze activiteit kan voor de wat oudere kinderen ook de schrijfwijze worden aangeleerd.

Voorstelling van het thema Beroepen van de app Nederlands voor kinderen
Memoryspel van het thema Beroepen van de app Nederlands voor kinderen

Beroepen Memory-spel

Vind alle paren in het spel! Tijdens het omdraaien van de kaartjes worden de woorden uitgesproken. Als twee dezelfde kaartjes gevonden worden verschijnt er een korte oefening. Hierop worden de kaartjes groot getoond, wordt de schrijfwijze getoond en kan het kind met een druk op de knop de uitspraak herhalen.

Veel kinderen en ouders spelen samen Memory. Naast het leren van nieuwe woorden is het ook een leuke gezamenlijke tijdsbesteding.

Beroepen Puzzelspel

Bij het puzzelspel slepen de kinderen de plaatjes naar het juiste vak. Het doet denken aan het ouderwetse houten puzzelspel in een modern jasje.

Als een plaatje in het juiste vak is gesleept, wordt het bijbehorende woord (met lidwoord) uitgesproken. Nadat er 4 plaatjes geplaatst zijn, hoort het kind een applaus. Vervolgens worden de plaatjes een voor een uitgelicht en wordt het bijbehorende woord opnieuw uitgesproken.

Dit spel leert kinderen de uitspraak van woorden en stimuleert de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie.

Puzzelspel van het thema Beroepen van de app Nederlands voor kinderen
Taaltoets (lezen en luisteren) van het thema Beroepen van de app Nederlands voor kinderen

Taaltoets voor peuters en kleuters

Met de taaltoets wordt de woordenschatkennis van het thema Beroepen gemeten. De volgende toetsen zijn beschikbaar:

 • Toets herkenning van woorden op basis van de uitspraak.

 • Toets herkenning van woorden op basis van schrijfwijze.

 • Combinatie: toets herkenning van woorden op basis van uitspraak of schrijfwijze.

De taaltoets wordt ook regelmatig los ingezet, om het niveau van kinderen bij aanvang vast te stellen. Bijvoorbeeld om een groepsindeling te maken tijdens het geven van een cursus Nederlands.

Resultaten van de taaltoets

Na het uitvoeren van de taaltoets, zijn de resultaten te bekijken door ouders en begeleiders. Per woord is te zien of het juiste antwoord gegeven is en de tijd die nodig was voor het geven van een antwoord.

Toetsresultaten blijven gedurende enkele weken beschikbaar op het apparaat. Hierdoor krijgen ouders en begeleiders inzicht in de verbetering van de woordenschatkennis over het verloop van de tijd.

Voor organisaties is een portaal beschikbaar waar alle toetsresultaten op een centraal dashboard beschikbaar zijn.

Toetsresultaten geven inzicht in de woordenschatkennis van het thema Beroepen

Probeer de app gratis uit, of lees meer over de app.

Abonneer op onze nieuwsbrief