Emoties

Thema Emoties leren in het Spaans

Leer kinderen makkelijk en snel 13 woorden van het thema Emoties met onze app

Emoties oefenen

Inhoud van het thema Emoties

Boos, blij verdrietig. Welke emoties zijn er nog meer? Leer 13 nieuwe woorden met leuke spelletjes!

 • feliz
 • triste
 • molesto
 • asustado
 • tímido
 • asustar
 • curioso
 • sorprendido
 • loco
 • gruñón
 • cansado
 • en el amor
 • orgulloso

Thema Emoties leren in een andere taal

Probeer het zeven dagen gratis uit

De app Talen leren met Emma in de klas gebruiken?

Direct bestellen

Spaans leren met de app Talen leren met Emma

Thema Emoties is één van de 34 thema's van de app Talen leren met Emma. Met deze app leren kinderen Spaans en zeven andere talen. Met spelletjes vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat. Begeleiders nemen via app toetsen af om het niveau vast te stellen en de voortgang te volgen. Toetsresultaten zijn in te zien via de app en het portaal.

Praktische tips bij het thema Emoties

In de app kunnen kinderen oefenen met het thema "Emoties" om nieuwe woorden te leren. Het is echter ook belangrijk dat zij deze woorden in andere activiteiten gebruiken om ze beter te onthouden.
Hieronder hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet:

 • Kun jij alle emoties uitbeelden? Welke vind je het leukst? Welke het moeilijkst?
 • Laat iemand een emotie kiezen en uitbeelden. Raad jij welke het is?
 • Teken alle emoties.

Emoties Voorstelling

Met de voorstelling maakt een kind voor het eerst kennis met de nieuwe woorden. De eenvoudige bediening maakt deze activiteit geschikt voor kinderen van 2 jaar en ouder. De woorden worden op een aantrekkelijke visuele manier gepresenteerd. De app spreekt het getoonde woord uit waarna het kind het woord herhaald.

Met deze activiteit kan voor de wat oudere kinderen ook de schrijfwijze worden aangeleerd.

Voorstelling van het thema Emoties van de app Spaans voor kinderen
Memoryspel van het thema Emoties van de app Spaans voor kinderen

Emoties Memory-spel

Vind alle paren in het spel! Tijdens het omdraaien van de kaartjes worden de woorden uitgesproken. Als twee dezelfde kaartjes gevonden worden verschijnt er een korte oefening. Hierop worden de kaartjes groot getoond, wordt de schrijfwijze getoond en kan het kind met een druk op de knop de uitspraak herhalen.

Veel kinderen en ouders spelen samen Memory. Naast het leren van nieuwe woorden is het ook een leuke gezamenlijke tijdsbesteding.

Taaltoets (lezen en luisteren) van het thema Emoties van de app Spaans voor kinderen

Taaltoets voor peuters en kleuters

Met de taaltoets wordt de woordenschatkennis van het thema Emoties gemeten. De volgende toetsen zijn beschikbaar:

 • Toets herkenning van woorden op basis van de uitspraak.

 • Toets herkenning van woorden op basis van schrijfwijze.

 • Combinatie: toets herkenning van woorden op basis van uitspraak of schrijfwijze.

De taaltoets wordt ook regelmatig los ingezet, om het niveau van kinderen bij aanvang vast te stellen. Bijvoorbeeld om een groepsindeling te maken tijdens het geven van een cursus Spaans.

Resultaten van de taaltoets

Na het uitvoeren van de taaltoets, zijn de resultaten te bekijken door ouders en begeleiders. Per woord is te zien of het juiste antwoord gegeven is en de tijd die nodig was voor het geven van een antwoord.

Toetsresultaten blijven gedurende enkele weken beschikbaar op het apparaat. Hierdoor krijgen ouders en begeleiders inzicht in de verbetering van de woordenschatkennis over het verloop van de tijd.

Voor organisaties is een portaal beschikbaar waar alle toetsresultaten op een centraal dashboard beschikbaar zijn.

Toetsresultaten geven inzicht in de woordenschatkennis van het thema Emoties

Probeer de app gratis uit, of lees meer over de app.

Abonneer op onze nieuwsbrief