Getallen

Getallen leren in het Pools

Leer kinderen makkelijk en snel 11 woorden van het thema Getallen met onze app

Inhoud van het thema Getallen

Leer de nummers nul tot en met tien. Met deze getallen kun je leren rekenen! Leer 11 nieuwe woorden met leuke spelletjes!

 • zero
 • jeden
 • dwa
 • trzy
 • cztery
 • pięć
 • sześć
 • siedem
 • osiem
 • dziewięć
 • dziesięć

App Pools leren met Emma

Thema Getallen is één van de 13 thema's van de app Pools leren met Emma. Met spelletjes vergroten kinderen zelf spelenderwijs hun woordenschat. Ouders, onderwijzers en begeleiders kunnen via de app toetsen afnemen om het niveau vast te stellen en de voortgang bij te houden.

Getallen Voorstelling

Met de voorstelling maakt een kind voor het eerst kennis met de nieuwe woorden. De eenvoudige bediening maakt deze activiteit geschikt voor kinderen van 2 jaar en ouder. De woorden worden op een aantrekkelijke visuele manier gepresenteerd. De app spreekt het getoonde woord uit waarna het kind het woord herhaald.

Met deze activiteit kan voor de wat oudere kinderen ook de schrijfwijze worden aangeleerd.

Voorstelling van het thema Getallen van de app Pools voor kinderen
Memoryspel van het thema Getallen van de app Pools voor kinderen

Getallen Memory-spel

Vind alle paren in het spel! Tijdens het omdraaien van de kaartjes worden de woorden uitgesproken. Als twee dezelfde kaartjes gevonden worden verschijnt er een korte oefening. Hierop worden de kaartjes groot getoond, wordt de schrijfwijze getoond en kan het kind met een druk op de knop de uitspraak herhalen.

Veel kinderen en ouders spelen samen Memory. Naast het leren van nieuwe woorden is het ook een leuke gezamenlijke tijdsbesteding.

Getallen Puzzelspel

Bij het puzzelspel slepen de kinderen de plaatjes naar het juiste vak. Het doet denken aan het ouderwetse houten puzzelspel in een modern jasje.

Als een plaatje in het juiste vak is gesleept, wordt het bijbehorende woord (met lidwoord) uitgesproken. Nadat er 4 plaatjes geplaatst zijn, hoort het kind een applaus. Vervolgens worden de plaatjes een voor een uitgelicht en wordt het bijbehorende woord opnieuw uitgesproken.

Dit spel leert kinderen de uitspraak van woorden en stimuleert de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie.

Puzzelspel van het thema Getallen van de app Pools voor kinderen
Taaltoets (lezen en luisteren) van het thema Getallen van de app Pools voor kinderen

Taaltoets voor peuters en kleuters

Met de taaltoets wordt de woordenschatkennis van het thema Getallen gemeten. De volgende toetsen zijn beschikbaar:

 • Toets herkenning van woorden op basis van de uitspraak.
 • Toets herkenning van woorden op basis van schrijfwijze.
 • Combinatie: toets herkenning van woorden op basis van uitspraak of schrijfwijze.

De taaltoets wordt ook regelmatig los ingezet, om het niveau van kinderen bij aanvang vast te stellen. Bijvoorbeeld om een groepsindeling te maken tijdens het geven van een cursus Pools.

Resultaten van de taaltoets

Na het uitvoeren van de taaltoets, zijn de resultaten te bekijken door ouders en begeleiders. Per woord is te zien of het juiste antwoord gegeven is en de tijd die nodig was voor het geven van een antwoord.

Toetsresultaten blijven gedurende enkele weken beschikbaar op het apparaat. Hierdoor krijgen ouders en begeleiders inzicht in de verbetering van de woordenschatkennis over het verloop van de tijd.

Toetsresultaten geven inzicht in de woordenschat-kennis van het thema Getallen

Probeer de app gratis uit, of lees meer over de app.