Sport

Thema Sport leren in het Engels

Leer kinderen makkelijk en snel 14 woorden van het thema Sport met onze app

Sport oefenen

Inhoud van het thema Sport

Leer over sporten zoals voetbal, tennis, volleybal, enz. in het Engels. Leer 14 nieuwe woorden met leuke spelletjes!

 • badminton
 • baseball
 • basketball
 • boxing
 • horseback riding
 • ice skating
 • karate
 • running
 • skateboarding
 • soccer
 • swimming
 • table tennis
 • tennis
 • volleyball

Thema Sport leren in een andere taal

Probeer het zeven dagen gratis uit

De app Talen leren met Emma in de klas gebruiken?

Direct bestellen

Engels leren met de app Talen leren met Emma

Thema Sport is één van de 36 thema's van de app Talen leren met Emma. Met deze app leren kinderen Engels en zeven andere talen. Met spelletjes vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat. Begeleiders nemen via app toetsen af om het niveau vast te stellen en de voortgang te volgen. Toetsresultaten zijn in te zien via de app en het portaal.

Praktische tips bij het thema Sport

In de app kunnen kinderen oefenen met het thema "Sport" om nieuwe woorden te leren. Het is echter ook belangrijk dat zij deze woorden in andere activiteiten gebruiken om ze beter te onthouden.
Hieronder hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet:

 • Zoek bij elke sport een foto op en plak ze op een vel papier. Schrijf of plak de woorden erbij.
 • Welke sport doe jij? En je vrienden?
 • Kies een sport en neem een proefles!

Sport Voorstelling

Met de voorstelling maakt een kind voor het eerst kennis met de nieuwe woorden. De eenvoudige bediening maakt deze activiteit geschikt voor kinderen van 2 jaar en ouder. De woorden worden op een aantrekkelijke visuele manier gepresenteerd. De app spreekt het getoonde woord uit waarna het kind het woord herhaald.

Met deze activiteit kan voor de wat oudere kinderen ook de schrijfwijze worden aangeleerd.

Voorstelling van het thema Sport van de app Engels voor kinderen
Memoryspel van het thema Sport van de app Engels voor kinderen

Sport Memory-spel

Vind alle paren in het spel! Tijdens het omdraaien van de kaartjes worden de woorden uitgesproken. Als twee dezelfde kaartjes gevonden worden verschijnt er een korte oefening. Hierop worden de kaartjes groot getoond, wordt de schrijfwijze getoond en kan het kind met een druk op de knop de uitspraak herhalen.

Veel kinderen en ouders spelen samen Memory. Naast het leren van nieuwe woorden is het ook een leuke gezamenlijke tijdsbesteding.

Sport Puzzelspel

Bij het puzzelspel slepen de kinderen de plaatjes naar het juiste vak. Het doet denken aan het ouderwetse houten puzzelspel in een modern jasje.

Als een plaatje in het juiste vak is gesleept, wordt het bijbehorende woord (met lidwoord) uitgesproken. Nadat er 4 plaatjes geplaatst zijn, hoort het kind een applaus. Vervolgens worden de plaatjes een voor een uitgelicht en wordt het bijbehorende woord opnieuw uitgesproken.

Dit spel leert kinderen de uitspraak van woorden en stimuleert de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie.

Puzzelspel van het thema Sport van de app Engels voor kinderen
Taaltoets (lezen en luisteren) van het thema Sport van de app Engels voor kinderen

Taaltoets voor peuters en kleuters

Met de taaltoets wordt de woordenschatkennis van het thema Sport gemeten. De volgende toetsen zijn beschikbaar:

 • Toets herkenning van woorden op basis van de uitspraak.

 • Toets herkenning van woorden op basis van schrijfwijze.

 • Combinatie: toets herkenning van woorden op basis van uitspraak of schrijfwijze.

De taaltoets wordt ook regelmatig los ingezet, om het niveau van kinderen bij aanvang vast te stellen. Bijvoorbeeld om een groepsindeling te maken tijdens het geven van een cursus Engels.

Resultaten van de taaltoets

Na het uitvoeren van de taaltoets, zijn de resultaten te bekijken door ouders en begeleiders. Per woord is te zien of het juiste antwoord gegeven is en de tijd die nodig was voor het geven van een antwoord.

Toetsresultaten blijven gedurende enkele weken beschikbaar op het apparaat. Hierdoor krijgen ouders en begeleiders inzicht in de verbetering van de woordenschatkennis over het verloop van de tijd.

Voor organisaties is een portaal beschikbaar waar alle toetsresultaten op een centraal dashboard beschikbaar zijn.

Toetsresultaten geven inzicht in de woordenschatkennis van het thema Sport

Probeer de app gratis uit, of lees meer over de app.

Abonneer op onze nieuwsbrief